Studená asfaltová zmes


 

je zmes kvalitného drveného kameniva predpísanej krivky zrnitosti a spojiva, ktorá sa používa na dodatočné opravy asfaltových povrchov ako sú výtlky na cestách a chodníkoch a iných poškodených plôch menšieho rozsahu. Má veľmi dobrú priľnavosť na opravovaný povrch.

Použitie a efektívnosťZmes je aplikovateľná aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako je dážď, sneh, námraza pri teplotách do -10°C. Celoročné uplatnenie nachádza zmes pri vykonávaní prác malého rozsahu ako opravy po výkopoch inžinierskych sietí, výškových úprav cestných armatúr, vjazdy, záhradné chodníčky a pod. Výrobca nedoporučuje pokladať zmes pri vysokých teplotách vzduchu, pretože materiál ostáva dlhú dobu elastický.

 

Zásady pri aplikácii zmesi


 
  • Pre lepšiu spracovateľnosť zmesi pri nízkych teplotách doporučujeme ponechať zmes
    8 až 12 hodín pred použitím v temperovanom prostredí.
  • Opravované miesto nie je nutné dopredu upravovať frézovaním, zarezávaním hrán, nevyžaduje ani spojovací postrek pri použití Infražiariča.
  • Z opravovaného miesta je nutné odstrániť zbytky rozpadnutého povrchu, riadne ho očistiť od mechanických nečistôt, najlepšie fukárom / vysávačom.
  • Zmes je potrebné naniesť s navŕšením nad okolitý terén o 20 až 50 mm. Následne musí byť zmes riadne zhutnená vibračnou doskou alebo udusávačom. V prípade opráv hlbších výtlkov je nutné zmes pokladať po vrstvách max. hrúbky 50 mm s následným riadnym zhutnením každej vrstvy zvlášť.